November 8, 2023 in Blog

การใช้ Solar Cell บนหลังคา

การใช้ Solar Cell บนหลังคา

เชื่อว่าหลายคนเริ่มหันมาสนใจการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ส่วนหนึ่งเพราะมีการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด อยากช่วยรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความคุ้มค่าที่ได้จากการติดโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ต้องการลดค่าไฟในแต่ละเดือน

#หลังคาบ้านโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ลดค่าไฟได้จริงไหม?
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สามารถช่วยลดค่าไฟได้จริง!! แต่จะคุ้มทุน-คืนทุนเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบโซลาร์ (Solar) และพฤติกรรมการใช้ไฟของเจ้าของบ้านแต่ละหลัง

#บ้านแบบไหนที่เหมาะกับการติดโซลาร์
ได้ทั้ง บ้าน / ออฟฟิศ / สำนักงาน / ร้านอาหาร / อาคารที่ใช้ไฟกลางวัน
เหมาะเป็นอย่างมาก
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree