บริษัท เอบีซี บีลเดอร์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2562 โดยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านมากว่า 20 ปี และก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูปมาอีก 10 ปี เรามุ่งเน้นการออกแบบและสร้างบ้านที่มีคุณภาพบนมาตรฐานของบริษัทฯ นั่นคือ “บ้านผนังสําเร็จรูป ต้านแผ่นดินไหว” ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำหน้าจากญี่ปุ่น มีความทนทาน และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง นอกจากบ้านโครงสร้างระบบ “ต้านแผนดินไหว” แล้ว

เอบีซี บีลเดอร์ พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการสร้างบ้าน 
ให้ได้มาซึ่งสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ผสานกบความมั่นคงแข็งแรง
ให้คุณเริ่มต้นความสุขได้ทันใจ ด้วยระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็ว

โดยมีขั้นต่างๆ โดยเน้นโครงสร้างสำเร็จรูปจาก CPAP ที่เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยในปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจเรื่องสุขภาาพ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยทางเรามุ่งมั่นพัฒนาระบบบ้านสำเร็จรูปให้ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะในการก่อสร้าง โดยยังมีความสวยงามและโครงสร้างที่แข็งแรง

Our Team

เกิดจากทีมงาน วิศวกร และ สถาปนิกที่มีประสบการณ์เรื่องการก่อสร้าง และ ออกแบบบ้านมาแล้ว กว่า 100 หลัง ทั้งระบบก่อสร้างทั่วไป และ ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป จึงสามารถออกแบบให้บ้านออกมาได้ฟังก์ชั่นที่ดี น่าอยู่ ควบคู่ไปกับ ความแข็งแรงที่เกิดจากการผลิตของโรงงานได้ อย่างแม่นยำ ไม่เหมือนกับ บริษัทอื่นๆ ทั่วไป รวมทั้งยัง สามารถนำระบบ มาควบคุมเวลาการทำงานให้ส่งมอบบ้านได้ตรงกำหนดเวลา เพราะทีมงานจัดระบบ เช็คลิสท์ ระบบการติดตั้ง และส่งมอบงานได้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยครั้งนี้มีการร่วมมือกับทีมงานของ SCG Building Tech ที่เป็นมืออาชีพเรื่องคุณภาพและการผลิต ยิ่งเป็นสาเหตุทำให้ทีมงานของเรา สามารถรองรับการก่อสร้างได้อย่างเต็มขั้น 100%