Description

🍃🍃บ้านแบบ iot คืออะไร ?🍃🍃     
IoT หรือ Internet of Things คือ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่สัตว์เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องให้คนมาส่งมอบข้อมูลกันเอง แต่ให้ระบบดังกล่าวเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่แทน
โดยทั่วไปแล้ว IoT ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท web-enabled smart devices ฝังเข้าไปในระบบ เพื่อเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลตามที่ได้รับการป้อนคำสั่งเข้ามา โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะแชร์ระบบเซ็นเซอร์กับเกตเวย์หลักสำหรับรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ IoT ยังเป็นประโยชน์ต่อปัญญาประดิษฐ์ เพราะช่วยให้เก็บข้อมูลง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
หากที่อยู่อาศัยของเราจะกลายเป็นสมาร์ทโฮมนั้น เทคโนโลยี IoT ที่เราน่าจะได้เห็นและเข้าไปอยู่ในบ้านของแต่ละคนก็จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่อไปนี้
1. ไฟและแสงสว่าง       
2. ประตูและหน้าต่างอัตโนมัติ       
3. วาล์วน้ำอัจฉริยะ       
4. ตู้เย็นอัจฉริยะ       
5. ปลั๊กไฟอัจฉริยะ เป็นต้น       
เชื่อว่าในอนาคตทุกคนคงต้องได้มีโอกาสใช้นวัตกรรมหลากหลายที่ยกมาข้างต้นหรืออาจล้ำมากกว่าที่กล่าวมาก็ได้ 

ขั้นตอนการซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน

Similar Listings

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree