ABCx414 Series

ABCx414/Silver

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องพระ 1 ห้องทำงาน 1 ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 414 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 83 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 19.00 ม. X 17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 7.6 - 10.16 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...

ABCx414/Earth

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องพระ 1 ห้องทำงาน 1 ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 414 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 83 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 19.00 ม. X 17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 7.6 - 10.16 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...

ABCx414/Green

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องพระ 1 ห้องทำงาน 1 ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 414 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 83 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 19.00 ม. X 17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 6.69 - 10.16 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...

ABCx414/Natural

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องพระ 1 ห้องทำงาน 1 ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 414 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 83 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 19.00 ม. X 17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 6.69 - 10.16 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...