November 8, 2023 in Blog

ผนังบ้านสำเร็จรูป VS ผนังบ้านก่ออิฐ แบบไหนดีกว่ากัน ?

ความแข็งแรง✅

หากเปรียบเทียบกันจริงๆ ผนัง Precast มีความแข็งแรงกว่า ผนังก่ออิฐฉาบปูน แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการก่ออิฐมอญแดงหรือมวลเบา เนื่องจากว่าผนัง Precast นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักตัวบ้านได้ แทนที่เสาบ้านนั่นเอง ดังนั้นภายในของผนังจะเป็นเหล็กเสริมกับคอนกรีตที่แตกต่างจากการก่ออิฐฉาบปูนที่ไม่ได้ออกแบบให้มีหน้าที่รับน้ำหนักของตัวบ้าน

การเก็บเสียง✅

เนื่องจากผนังที่เป็นคอนกรีตนั้นจะมีความทึบตันมากกว่าอิฐมอญที่ทำมาจากดิน หรืออิฐมวลเบาที่มีรูพรุนมากกว่า ดังนั้นเรื่องของการเก็บเสียงผนัง Precast จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าพอสมควรข้อเสียของผนังสำเร็จรูป ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหายอดนิยมเลยก็ว่าได้ นั่นคือการรั่วซึม แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ แท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยี แต่มักเกิดจากการออกแบบ และประสบการณ์ของแต่ละผู้ประกอบการ ข้อเสียอีกอย่างคือด้านการเจาะ ต่อเติม หากเป็นผนังสำเร็จรูป จะสามารถทำได้ยากกว่าผนังก่ออิฐปัจจุบันโครงการบ้านส่วนใหญ่ หันมาใช้ผนังสำเร็จรูปกันมากขึ้น เนื่องด้วยการลดต้นทุน ความรวดเร็ว มาตรฐานที่สามารถควบคุมได้ ไม่เพียงแค่เทคโนโลยีที่ช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่เมื่อต้นทุนลดน้อยลง ส่งผลให้ราคาบ้านถูกลงอีกด้วย“รับสร้างบ้านมั่นคง ต้านแผ่นดินไหว ดีไซน์ญี่ปุ่น”
ก่อสร้างบ้านด้วยผนังสำเร็จรูปและคาน-เสาสำเร็จรูป ของ CPAC
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree