November 8, 2023 in Blog

ผนังสำเร็จรูป คือการผลิตคอนกรีตเสิรมเหล็กจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

#ผนังสำเร็จรูป คือการผลิตคอนกรีตเสิรมเหล็กจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน โดยจะมีพื้นผิวภายนอกเป็นแผ่นโลหะทั้ง 2 ด้าน แล้วกรุด้วย EPS โฟมที่ชั้นกลาง ภายใต้แรงอัด กด รีด ทั่วทั้งแผ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผนังสำเร็จรูปแข็งแรงและสวยงาม อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็ว ในการติดตั้ง ที่สำคัญมีน้ำหนักเบา ทำให้ใช้แรงในการประกอบน้อย และ สามารถนำไปประกอบได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

#ข้อดีของบ้านที่สร้างด้วยระบบผนังสำเร็จรูป

  1. ระบายความร้อนได้ดี
  2. ตกแต่งง่ายกับทุกสไตล์การออกแบบ
  3. เลือกวัสดุมาประกอบได้ง่าย
  4. ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่นาน
  5. สวย ดูดีLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree