November 8, 2023 in Blog

ผนังสำเร็จรูปช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้มากถึง 30%

ผนังสำเร็จรูปช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้มากถึง 30%

#เหมาะสำหรับงานประเภท ก่อสร้างผนังภายในอาคารทุกประเภท อีกทั้งยังมีการออกแบบที่เหมาะกับพื้นที่ในแต่ละบริเวณ ที่สำคัญคือเป็นคอนกรีตเสริมใยเหล็ก จึงมีความแข็งแรงมากกว่าผนังแบบก่อ

ข้อดีของ “ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป” ได้แก่…

  • ค่าการนำความร้อนต่ำ
  • มีค่าต้านทานความร้อนที่สูง
  • ค่าฉนวนความร้อนดีกว่าผนังก่อธรรมดา
  • ค่าการดูดซับน้ำต่ำ
  • มีน้ำหนักเบา และแข็งแรงทนทาน
  • รับน้ำหนักและแรงกดได้ดี
  • มีการรองรับระบบคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สาร CFCs
  • สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้กว่า 30% เพราะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ,มีค่าการต้านทานความร้อนสูง (R-Value) สูง,มีค่ากันความร้อนที่ดีกว่าแผ่นผนังทั่วๆ ไป
  • มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปีLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree