November 8, 2023 in Blog

กระเบื้องลายไม้ หรือกระเบื้องปูพื้นลายไม้

กระเบื้องลายไม้ หรือกระเบื้องปูพื้นลายไม้เป็นวัสดุทดแทนพื้นไม้จริงที่ได้จากธรรมชาติ หรือใช้ไม้เทียมในการตกแต่งทดแทน เนื่องจากไม้จริงมีราคาสูงมากนั่นเองข้อดีของกระเบื้องลายไม้

  1. มีวัสดุและพื้นผิวให้เลือกหลากหลายประเภท สามารถเลือกได้เหมาะกับงานภายนอกเช่น ผิวด้าน ผิวมัน ผิวหยาบ และผิวกึ่งมันกึ่งหยาบ
  2. คงทน กระเบื้องลายไม้ที่ผลิตออกมาเพื่อใช้สำหรับงานตกแต่งหรือปูพื้นภายนอก จะมีความทนทานต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  3. มีความปลอดภัย เนื่องจากกระเบื้องลายไม้ที่ผลิตให้ใช้สำหรับงานภายนอก จะมีลักษณะพิเศษที่เมื่อเปียกน้ำแล้วจะไม่ลื่น เพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องโดนน้ำ
  4. ติดตั้งง่าย กระเบื้องลายไม้สำหรับงานภายนอก ส่วนใหญ่การปูพื้นหรือติดตั้งทำได้ง่าย ไม่ว่าพื้นด้านล่างจะเรียบหรือไม่ก็สามารถทำการปูกระเบื้องทับไปบนพื้นกระเบื้องเดิมได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำการเลาะกระเบื้องเก่าออก
  5. ดูแลรักษาไม่ยาก กระเบื้องลายไม้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ภายนอกโดยเฉพาะ นอกจากมีความคงทน อายุใช้งานยาวนานกว่าไม้จริง ยังดูแลรักษาไม่ยาก เมื่อเปรียบเทียบกับไม้พื้นที่ได้จากธรรมชาติLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree