สร้างพร้อมกัน 3 หลังขึ้นไปลดสูงสุด 15% 

      “บ้านสำเร็จรูป” คือ บ้านที่มีผนังคอนกรีตกำลังสูงจากโรงงานของ CPAC Green Solution หรือผนังแผ่นขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยจาก CPAC เพื่อให้ออกมาเป็นผนังสำเร็จรูปที่มีรอยต่อที่แนบสนิท ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม โดยไม่ต้องใช้โครงผนัง รวดเร็วกว่าระบบทั่วไป 4-5 เดือน ทำให้สร้างบ้านเร็ว เสร็จภายใน 120 วัน.