Light Brown Wood Table And Chairs Interior Design Business Card (8)

ABCx414 Interior Design

ABCx414 เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 2 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องครัว
1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องทำงาน 1 ห้องพระ 1 ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ
ขนาที่ดินที่เหมาะสม 19.00 ม. X 17.50 ม. 83 ตารางวา
มี 3 เกรด Grand ,Premium ,Luxury
ราคาเริ่มต้นเพียง 7.6 ล้านบาท

INTERIOR DESIGN

แบบห้องนั่งเล่น ห้องทำงานและห้องรับประทานอาหาร

แบบห้องนอน

แบบห้องนอนมาสเตอร์

?พื้นที่การใช้งานของบ้าน ABC X 414 ทุกพื้นที่การใช้งานของบ้าน
?มีขนาดกว้างขวาง ทำให้เกิดความสบาย ด้านพื้นที่ว่างกับการใช้สอย มีแสงหรือหน้าต่างกว้าง ทำให้ได้รับแสงธรรมชาติเพียงพอ
?หน้าต่างหรือช่องเปิดที่มีอยู่สองด้าน ของแต่ละพื้นที่ใช้งาน และลมสามารถมารถที่จะผ่านเข้าและออกได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้าน บ้านมีการหมุนเวียนของอากาศทำให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็นสบาย
?มีพื้นที่เฉลียงสามารถปลูกไม้พุ่มขนาดกลางเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้บ้านสดชื้นขึ้นมุมตรงกลางเป็นจุดที่ทุกคนในบ้านสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ ห้องทำงานชั้นล่างมีเฉลียง สามารถที่จะออกมาผ่อนคลายจากความเครียดในการทำงาน
?บริเวณชั้นล่างมีห้องรับแขกกับพื้นที่พักผ่อนแยกกันเพื่อความเป็นส่วนตัว บริเวณชั้น 2 มีพื้นสำหรับพักผ่อนและอ่านหนังสือ เป็นจุดที่สมาชิกในครอบครัว ได้พบกันก่อนเข้านอนและห้องจากตื่นนอนเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวสมัยใหม่ที่มีชีวิตเร่งรีบ