Layout

ABCX234 เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 2 ที่จอดรถ ขนาที่ดินที่เหมาะสม 12.70 x15.50 เมตร 49 ตารางวา มี 3 เกรด Grand ,Premium ,Luxury ราคาเริ่มต้นเพียง 4.44 ล้านบาท

บ้าน ABCX234 เหมาะกับที่ดินที่มีขนาดตั้งแต่ 49 ตารางวาขึ้นไป (อาคาร กว้าง12.70 ม. x ยาว15.50 ม. ) เน้นการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความลงตัวมากขึ้นให้กับครอบครัวขนาดเล็ก ด้วยห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว และห้องนอนขนาดกลาง 2 ห้องนอน พร้อมความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยลานสำหรับจอดรถที่กว้าง สามารถจอดรถได้ 2 คัน

Interior design

Layout

ABCX234 เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 2 ที่จอดรถ ขนาที่ดินที่เหมาะสม 12.70 x15.50 เมตร 49 ตารางวา มี 3 เกรด Grand ,Premium ,Luxury ราคาเริ่มต้นเพียง 4.44 ล้านบาท

บ้าน ABCX234 เหมาะกับที่ดินที่มีขนาดตั้งแต่ 49 ตารางวาขึ้นไป (อาคาร กว้าง12.70 ม. x ยาว15.50 ม. ) เน้นการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความลงตัวมากขึ้นให้กับครอบครัวขนาดเล็ก ด้วยห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว และห้องนอนขนาดกลาง 2 ห้องนอน พร้อมความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยลานสำหรับจอดรถที่กว้าง สามารถจอดรถได้ 2 คัน

Interior design