รับออกแบบบ้านใหม่

บริการรับออกแบบบ้าน ตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการสร้างบ้านออกแบบบ้านใหม่

1. ลูกค้ากรอกข้อมูลด้านล่างตามความจริง ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แบบบ้านที่ลูกค้าชอบ, ฟังก์ชั่นบ้านที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น
3. เจ้าหน้าที่จะทำการออกแบบแปลนบ้านตามที่ลูกค้าต้องการ (ใช้ระยะวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์)
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดวันและเวลาเข้ามาที่ บริษัท ABC BUILDER เพื่อเสนอแบบบ้านใหม่ พร้อมเสนอราคาและรายการวัสดุให้ลูกค้าทราบ หากลูกค้าไม่สพดวกเข้ามาที่บริษัท ABC BUILDER สามารถนัดวันและเวลาสถานที่กับเจ้าหน้าที่ได้ตามต้องการของลูกค้า
5. หากลูกค้าไม่มีปรับแบบหรือไม่มีให้แก้ไขแบบรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่แนะนำให้ดำเนินการจองทันที
6. หลังจากการจองแบบบ้าน เจ้าหน้าที่จะนัดลูกค้าเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป