Landscape Tag

โพสต์อินสตาแกรม ลดราคาช่วงสปริงเบรก ลายทาง สีเหลือง (5)

Mood & Tone

โทนสีของบ้าน คือปัจจัยหลักในการทำให้บ้านดูน่าอยู่ และบ่งบอกสไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี...

Ricardo Gomez Angel Ujh3cf97 2u Unsplash (1)

บ้านระบบผนังสําเร็จรูป (Precast)

ระบบการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก ระบบ Precast หรือ ระบบชินส่วนอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสําเร็จ มักใช้กับงานอาคารทีเป็นโครงการ เช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ทีมีรูปแบบอาคารเหมือนกันในจํานวนมาก โรงงานเพือหล่อชินส่วนของอาคารล่วงหน้า เมือถึงช่วง การก่อสร้างจึงทําการขนส่งเพือติดตังทีหน้างาน...

Scg Truss 03.jpg

โครงหลังคาสําเร็จรูป

ผลิตจากเหล็กกําลังดึงสูง G550 (High Tensile Steel) เกิดจากการนําเหล็กรีดเย็น (Cold Roll Coil) และขึ้นรูปเย็น (Cold Formed) มีแรงดึงเหล็กให้ขาดได้ด้วยแรงดึง 5,500 กก./ตร.ซม. ซึ่งสูงกว่า เหล็กรูปพรรณทั่ว ๆ ไปถึง 2 เท่า แต่มีนํ้าหนักเบากว่าเกือบเท่าตัว และผ่านกระบวนการเคลือบโลหะ ป้องกันสนิม (Galvanize Steel) มาจากโรงงาน เสริมสร้างความแข็งแรง ป้องกันสนิมยาวนาน...

Exclusive Companion Member (ECM)

ABC Builder มีข่าวดีๆ มาแจ้ง……. มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง 10 บาท!! เพียงแนะนำผู้ที่สนใจจะสร้างบ้าน มาสร้างบ้านกับเราแบบใดก็ได้ รับทองคำไปเลย! ด้วยการร่วมมือระหว่าง ABC Builder กับ SCG Building Tech ได้ออกแบบบ้านมาอย่างลงตัว เริ่มด้วย พื้นที่ใช้สอย 234 ตรม. ไปจนถึง 549 ตรม....