Products

Abc234modern 1.1

ABCx234 Modern Exclusive

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 2 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 234 ตรม. ขนาดที่ดินกว้าง xยาว 12.70 x15.50 เมตร ที่ดินที่เหมาะสม 49 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 4.49 ล้านบาท (ราคาตามรายการวัสดุ)...

Abc 177 Modern.1

ABCx177 Modern Exclusive

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องรับแขก 2 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 177 ตรม. ขนาดที่ดินกว้าง xยาว 14.40 x12.50 เมตร ที่ดินที่เหมาะสม 44.25 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 3.2 ล้านบาท...

Abc Modern 126re

ABCX126 Modern Exclusive

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องรับแขก 1 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 126 ตรม. ขนาดที่ดินกว้าง xยาว 10.00 x12.70 เมตร ที่ดินที่เหมาะสม 32 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท...

ABCx171 Pride Series

บ้าน ABCx171 แบบบ้านผู้สูงอายุชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 171 ตารางเมตร ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 40 ตารางวา ขนาดที่ดิน (กว้างxยาว) 15.10x10.70 เมตร 3 นอน 2 น้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องทานอาหาร 2 ที่จอดรถ พร้อมฟังก์ชั่น รองรับผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้น 3.3 ล้านบาท...

ABCx549/Natural

บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 1 ห้องแต่งตัว 6 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องทำงาน 1 ห้องพระ 1 ห้องซักรีด 1 ห้องเก็บของ 1ห้องแม่บ้าน 3 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 549 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 109 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 25.00 ม. X17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 9.40 - 12.9 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...

ABCx549/Green

บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 1 ห้องแต่งตัว 6 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องทำงาน 1 ห้องพระ 1 ห้องซักรีด 1 ห้องเก็บของ 1ห้องแม่บ้าน 3 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 549 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 109 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 25.00 ม. X17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 9.40 - 12.9 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...

ABCx549/Earth

บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 1 ห้องแต่งตัว 6 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องทำงาน 1 ห้องพระ 1 ห้องซักรีด 1 ห้องเก็บของ 1ห้องแม่บ้าน 3 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 549 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 109 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 25.00 ม. X17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 9.40 - 12.9 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...

ABCx549/Silver

บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 1 ห้องแต่งตัว 6 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องทำงาน 1 ห้องพระ 1 ห้องซักรีด 1 ห้องเก็บของ 1ห้องแม่บ้าน 3 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 549 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 109 ตร.ว. ขนาดที่ดิน (กXย) 25.00 ม. X17.50 ม. ราคาเริ่มต้น 9.40 - 12.9 ล้านบาท ( ราคาตามรายการวัสดุ )...