Light Brown Wood Table And Chairs Interior Design Business Card (12)

ABCx358 Interior Design

ABCx358 เป็นบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องนั่งเล่น
1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร1 ห้องเตรียมอาหาร 1 ห้องทำงาน
1 ห้องพระ 1 ห้องซักรีด 1ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ
ขนาที่ดินที่เหมาะสม 20.30 ม. X 15.50 เมตร 90 ตารางวา
มี 3 เกรด Grand ,Premium ,Luxury
ราคาเริ่มต้นเพียง 7.09 ล้านบาท

INTERIOR DESIGN

แบบห้องนั่งเล่น ห้องทำงานและห้องรับประทานอาหาร

แบบห้องนอน

แบบห้องนอนมาสเตอร์

?พื้นที่การใช้งานของบ้าน ABC X 358 แต่ละพื้นที่มีขนาดที่พอดีกับการใช้งานทั้งห้องนอนและห้องรับแขกโดยมีขนาดสูงสุด พื้นที่ 4.60X8.60 ตร.ม และมีช่องแสงหรือหน้าต่างกว้าง ทำให้ได้รับแสงธรรมชาติเพียงพอ
?หน้าต่างหรือช่องเปิดที่มีอยู่สองด้าน ของแต่ละพื้นที่ใช้งาน ลมสามารถมารถที่จะผ่านเข้าและออกได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้าน
และเกิดการหมุนเวียนของอากาศทำให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็นสบาย
?มีพื้นที่เฉลียงสามารถปลูกไม้พุ่มขนาดกลางเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้บ้านสดชื้นขึ้น
?บริเวณชั่นล่างมีห้องรับแขกกับพื้นที่พักผ่อนแยกกันเพื่อความเป็นส่วนตัว
?ห้องทานอาหารมีขนาดใหญ่และมีช่องแสง 2 ด้าน ทำให้รู้สึกโปร่งสบาย
?ห้องนอนมีขนาดใหญ่และเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่แต่งตัวและตู้เสื้อผ้าไว้อย่างเหมาะสม