เมื่อบ้านคือความต้องการยามวิกฤติ

Last updated: Apr 22, 2020  |  82 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

เมื่อบ้านคือความต้องการยามวิกฤติ

เมื่อบ้านคือความต้องการยามวิกฤติ

"บ้าน" คำสั้นๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่ เพราะบ้านไม่ได้หมายถึงเพียงแค่โครงสร้างอาคารที่ปกคลุมอยู่ภายนอกเท่านั้น แต่บ้านคือศูนย์รวมความรัก ความผูกพัน และช่วงเวลาที่ดีของคนในครอบครัว เป็นสถานที่แรกที่นึกถึงเมื่อเกิดปัญหา และเป็น safe zone ที่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์

บ้านให้ความรัก ความอบอุ่น และปลอดภัยเมื่อเราต้องการหลบภัย

คำพูดคลาสสิกที่ยังคงเป็นความจริงในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าบ้านจะหลังน้อยหลังใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นวิมานอันแสนสุขของทุกครอบครัว บ้านคือความผูกพันและความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นที่ส่งต่อทั้งความรัก ความสุข ความสนุกสนาน แม้บางครั้งอาจมีความทุกข์เจือปนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้น แต่ “บ้าน” ก็ยังคงเป็นสายใยแห่งความผูกพันของคนในครอบครัวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

บ้านมีชีวิต ต้องหมั่นดูแล รักษา

การจัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะทำให้บ้านของคุณสามารถเป็นสถานที่พักพิงอันแสนอุ่นใจเพื่อปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากโรคอันไม่พึงประสงค์ บ้านที่ได้รับการดูแลตกแต่งให้สวยงามและสะอาดสะอ้านอยู่เสมอจะเสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่คนในบ้าน รวมถึงบ้านของคุณก็อาจกลายเป็นออฟฟิศชั่วคราวให้คุณ work from home ในยามวิกฤติเช่น สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ได้อีกด้วย

ซึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าออกไปทำงานข้างนอก และในอนาคตยังเป็นเช่นนี้ เราควรได้บ้านที่แข็งแรง ปลอดภัย ไม่ต้องมาซ่อมแซมขณะที่เราอาศัยอยู่
บ้านคือสถานที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อเราต้องการการหลบภัย

"บ้าน" เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ปัจจุบันมีการออกแบบบ้านในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยและรสนิยมของผู้พักอาศัย แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นคือ ความปลอดภัยในการพักอาศัย บ้านที่ดีควรมีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมควบคู่ไปกับสไตล์ที่ตอบโจทย์ความชื่นชอบของทุกคนในครอบครัว และยิ่งหากใช้เทคโนโลยีมาเติมเต็มให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ หรือ Smart Home เช่น ระบบตรวจสอบการเข้าออกและป้องกันบุคคลภายนอก ระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านผ่านการสั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ก็จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายและช่วยให้บ้านกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกคนในครอบครัว

โดยเฉพาะที่ ABCbuilder สามารถออกแบบให้ลดการสัมผัสตัวอาคารให้น้อยที่สุด ด้วยระบบ Smart Home สั่งงานด้วยเสียงหรือผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อลดการใช้มือเปิดบ้าน จับลูกบิด และเมื่ออยู่บ้านนานๆ ก็ยังจะประหยัดไฟ ด้วยระบบ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่ง ABCbuilder ก็สามารถออกแบบและวางระบบให้ได้

เพราะบ้านคือสถานที่สำคัญของชีวิต ที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในทุกช่วงเวลาทั้งในสถานการณ์ปกติและยามวิกฤติ การก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานและเลือกใช้เทคโนโลยีภายในบ้านที่เหมาะสมจะยิ่งช่วยทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่พิเศษที่สุดสำหรับคุณและครอบครัว

Powered by MakeWebEasy.com