ABCx234 Series

ABCx234 /Silver

บ้าน 2ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องทานอาหาร 1 นั่งเล่น 2 ที่จอดรถ พื้นทีใช้สอย 234 ตารางเมตร ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 49 ตารางวา ขนาดที่ดิน (กXย) 12.70 เมตร x 15.50 เมตร ราคาเริ่มต้น 4.44 - 6.18 ล้านบาท (ราคาตามรายการวัสดุ)...

ABCx234 /Earth

บ้าน 2ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องทานอาหาร 1 นั่งเล่น 2 ที่จอดรถ พื้นทีใช้สอย 234 ตารางเมตร ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 49 ตารางวา ขนาดที่ดิน (กXย) 12.70 เมตร x 15.50 เมตร ราคาเริ่มต้น 4.44 - 6.18 ล้านบาท (ราคาตามรายการวัสดุ)...

ABCx234 / Green

บ้าน 2ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องทานอาหาร 1 นั่งเล่น 2 ที่จอดรถ พื้นทีใช้สอย 234 ตารางเมตร ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 49 ตารางวา ขนาดที่ดิน (กXย) 12.70 เมตร X 15.50 เมตร ราคาเริ่มต้น 4.44 – 6.18 ล้านบาท (ราคาตามรายการวัสดุ)...

ABCx234 /Natural

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องทานอาหาร 1 นั่งเล่น 1 ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 315 ตร.ม. ขนาดที่ดินที่เหมาะสม 66 ตารางวา ขนาดที่ดิน (กXย) 15.90 เมตร x 16.70 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 5,490,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Grand Series )...